Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Pensionärs- och handikapprådet

Pensionärs- och handikapprådet är ett referensorgan som är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet ska verka som en samrådsgrupp mellan olika samhällsorgan samt handikapp- och pensionärsorganisationerna i kommunen. 


Kommunstyrelsens ordförande är utsedd till representant tillika ordförande.

Kommunstyrelsens vice ordförande är utsett till ersättare tillika vice ordförande.

Senast uppdaterad den 26 maj 2019

Translate the website with Google translate.