Language Lättläst E-tjänster

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp mellan aktörer från kommunen och Regionen (tidigare landstinget) samt andra organisationer och föreningar som på olika sätt arbetar med frågor som rör befolkningens hälsa. Det överordnande målet är att sprida kunskap och information om hälsofrämjande faktorer för att förbättra hälsan och sänka ohälsotalet i Malå kommun.

Folkhälsorådets uppgifter består i att samordna det förebyggande folkhälsoarbetet, att informera och sprida kunskap om de faktorer som påverkar hälsan, att stödja insatser som förbättrar invånarnas livsstil och levnadsförhållanden, att verka för att hänsyn till hälsa, livsvillkor och en hållbar hälsofrämjande utveckling blir en naturlig del i all verksamhet. Folkhälsorådets arbete indelas i följande fyra arenor och verksamhetsområden: arbetsplatsen, förskolan och skolan, fritiden, hälso- och sjukvården. Verksamheten finansieras av Malå kommun.

Vill du ta del ta del av Folkhälsorådets protokoll hittar du dem nedan. 

Länk till Folkhälsopolitikens åtta mål

Länk till Statens Folkhälsoinstitut

Kontaktperson:

Mikael Abrahamsson ordf. Folkhälsorådet
Tfn: 0953-140 08
E-post: mikael.abrahamsson@mala.se

PROTOKOLL
Senast uppdaterad den 19 maj 2020

Translate the website with Google translate.