Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Resor, transport och besök

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd. Dessa insatser är till för att underlätta resor, transporter och ett aktivt fritidsliv.

Senast uppdaterad den 17 oktober 2019

Translate the website with Google translate.